Kde je možno studovat ONLINE, kde je možno stáhnout literaturu?

15.10.2014 10:02

Mluvnice češtiny:

 

https://www.ujc.cas.cz/sys/galerie-obrazky/mluvnice-cestiny/index.html

 

Internetová jazyková příručka:

https://prirucka.ujc.cas.cz/

 

E-knihovna Katedry bohemistiky Filozofické fakulty v Olomouci:

https://www.kb.upol.cz/e-knihovna

 

Další informační zdroje pro studium češtiny:

https://www.ujc.cas.cz/infoz/